Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Janów  sprawdź informacje Na Mapie gminy Janów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Janów.

Mapa Geoportal Janów

Dane urzędu

Urząd Gminy Janówul. Parkowa 3Janów, 16-130

Tel: 85 7216002

Fax: 85 7216095

E-mail: gmina@janow.com.pl

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Janów: 2011022

Witryna: www.janow.com.pl

Władze lokalne: Wójt Jerzy Pogorzelskigmina@janow.com.pl

Gmina Janów w liczbach

Powierzchnia gminy Janów*

208 km2

299 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Janów*

4 002 mieszkańców

2113 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Janów*

19 mieszkańców na km2

2383 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Janów

Geoportal Janów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Janów

Jak powstał Geoportal gminy Janów?

Geoportal Janów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Janów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Janów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Janów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Janów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Janów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Janów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Janów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Janów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Janowa.
Informacje na Geoportalu Janów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Janów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Janów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Janów;
 • Rejestr MPZP Janów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Janów;
 • Mapa Topograficzna gminy Janów;
 • Mapa Solarna gminy Janów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Janów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Janów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Janów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Janów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Janów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Janowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Janowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Janów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Janów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Janów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Janowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Janowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Janów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Janów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Janowie.

  Geoportal gminy Janów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Janów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Janowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Janów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Janowie.

  W Geoportalu Janów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Janów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Janowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Janów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Janów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Janów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Janów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Janów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Janów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Janów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Janów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Janowie. W Geoportalu gminy Janów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Janowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Janów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Janów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Janów dla mieszkańców

Geoportal Janów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Janów. Na mapie Janowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Janów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Janów. Korzystając z map Geoportalu gminy Janów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Janów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Janów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Janów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu